Сургалт,Эрдэм шинжилгээ, Хамтын ажиллагааны алба нь түүх 1993 онд Сургалт, судалгааны алба гэсэн нэрээр байгуулагдаж байсан бөгөөд бид эдүгээ 41 дэхь Эрдэм Шинжилгээний хурлыг шинэ технологи, амжилт, бүтээлээр нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

Эрдмийн зөвлөл

© 2020 он. science-fchm.mn. All rights reserved.