УНТЭ-ийн эмч, эрдэмтэд, судлаач эмч нарын мэдлэг чадварыг дээшлүүлж эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажилд татан оролцуулж оношлогоо эмчилгээний ажлын чанарыг сайжруулж эрдэмтэд, эмч мэргэжилтний ажлын уялдаа холбоо эрдэм шинжилгээ, судалгаа, оношлогоо, эмчилгээ, сургалтын нэгдлийг хангах зорилгоор 17 гишүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 

УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР ТӨВ ЭМНЭЛГИЙН

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд

No Нэр Албан тушаал      
1. С.Мөнхбаярлах (АУ-ы доктор, профессор, УНТЭ) Эрдмийн зөвлөлийн дарга Professor S.Mukhbayarlakh MD., PhD Chairman, Scientific Committee, FCHM Vise Director, FCHM
2. О.Сэргэлэн (Хүний гавьяат эмч, АШУ-ы доктор, профессор, УНТЭ) Эрдмийн зөвлөлийн орлогч дарга Professor O.Sergelen MD., PhD Vice Chair, Scientific Committee, FCHM Leader of the Liver Transplantation Team of Mongolia
3. С.Чимидцэрэн (АУ-ы доктор, дэд профессор, УНТЭ) Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Associate Professor S.Chimidtseren MD., PhD Secretary, Scientific Committee, FCHM Associate Professor, Department of Immunology, FCHM
4. Л.Амгалан (Хүний гавъяат эмч, АУ-ы доктор, УНТЭ) Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Honored doctor L.Amgalan MD., PhD Member, Scientific Committee, FCHM Hepatobiliary Surgeon, Department of General Surgery, FCHM
5. Д.Баян-Өндөр (АУ-ы доктор, Дэд профессор УНТЭ) Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Associate Professor D.Bayan-Undur MD., PhD Member, Scientific Committee, FCHM Head, Center Urology & Andrology, FCHM
6. О.Баярмаа (АУ-ы доктор, УНТЭ) Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн O.Bayarmaa MD., PhD Member, Scientific Committee, FCHM Clinical Director, FCHM
7. Л.Бямбасүрэн (АУ-ы доктор, УНТЭ) Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн L.Byambasuren MD., PhD Member, Scientific Committee, FCHM Head, Department of Otolaryngology, FCHM
8. П.Даваадорж (АУ-ы доктор, УНТЭ) Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн P.Davaadorj MD., PhD Member, Scientific Committee, FCHM Head, Department of head and neck surgery
9. Н.Сувд (АУ-ы доктор, УНТЭ) Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн N.Suvd MD., PhD Member, Scientific Committee, FCHM Internist, Nephrology Center, FCHM
10. Ж.Саранцэцэг (АУ-ы доктор,  УНТЭ) Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн J.Sarantsetseg MD., PhD Member, Scientific Committee, FCHM Head, General Laboratory of Clinical Pathology, FCHM
11. Б.Хишигжаргал (АУ-ы доктор, УНТЭ) Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн B.Khishigjargal MD., PhD Member, Scientific Committee, FCHM Head, Hematology & Bone marrow trans
12. Т.Мөнхболд (АУ-ы доктор, УНТЭ) Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн T.Munkhbold MD., PhD Member, Scientific Committee, FCHM Hepatobiliary Surgeon, Department of General Surgery, FCHM
13. Н.Бира (АУ-ы доктор, профессор, АШУҮИС) Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Professor N.Bira MD., PhD Member, Scientific Committee, FCHM Professor, Department of gastroenterology, MNUMS
14. О.Чимэдсүрэн (АУ-ы доктор, профессор, АШУҮИС) Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Professor O.Chimedsuren MD., PhD Member, Scientific Committee, FCHM Head, Department of International Cyber Training, MNUMS
15. А.Товуудорж (АУ-ы доктор, дэд профессор, АШУҮИС) Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Associate Professor A.Tovuudorj MD., PhD Member, Scientific Committee, FCHM Associate Professor, Department of Neurology, MNUMS
16. Б.Баасанжаргал (АУ-ы доктор, дэд профессор, АШУҮИС) Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Associate Professor B.Baasanjargal MD., PhD Member, Scientific Committee, FCHM Associate Professor, Department of Physiology, MNUMS
17. Д.Мөнхбаатар (АУ-ы доктор, дэд профессор, АШУҮИС) Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн Associate Professor D.Munkhbaatar MD., PhD Member, Scientific Committee, FCHM Head, Department of Radiology, MNUMS

 

Эрдмийн зөвлөл

© 2020 он. science-fchm.mn. All rights reserved.