Илтгэлийн хураангуйд тавигдах шаардлага

 • Илтгэлийн хураангуйд Монгол, Англи хэл дээр үг өгүүлбэр зүй, утга найруулгын алдаагүй бичнэ.
 • Arial фондоор, үсгийн хэмжээ 11, мөр хоорондын зай 1.15 sp бичнэ.
 • Нийт үгийн тоо нь 500-аас хэтрэхгүй байх.
 • Зохиогчийн овог нэрс, албан тушаалын харъяаллыг бичнэ
 • 1-р зохиогчийн овог, нэр, и-мэйл хаяг, утасны дугаар бичих.
 • Илтгэгчийн овог нэрийг Bold болгох
 • Илтгэлийн хураангуй (abstract) нь: Гарчиг, Үндэслэл, Зорилго, Материал ба арга зүй, Үр дүн (зураг, хүснэгт оруулж болохгүй), Дүгнэлт, Түлхүүр үг (3-5 үг) гэсэн хэсгээс бүрдэнэ.

Анхааруулга: Мэдээлэл бүрийг хамаарах цонхонд тус тусад нь бичиж хадгална уу?

ЧУУЛГАН БОЛОН ХУРАЛД ЦАХИМ СИСТЕМ АШИГЛАН ЦАХИМААР ОРОЛЦОХ ЗААВАР

Та манай цахим сайт ашиглан зохион байгуулагдаж байгаа үйл ажиллагаанд оролцох болсон тохиолдолд манай цахим хаягт байрлах хураангуй хүлээн авах цонхонд дарж аль хуралд оролцох хүсэлтэй байгаа хурал, чуулганыг сонгон тухайн хоосон цонхнуудад мэдээллээ оруулан илгээснээр та оролцох тул та ямар нэгэн алдаагүй мэдээллээ оруулна уу. Шалгарсан бүтээлийг тухайн хурал, чуулганыг зохион байгуулах комиссын гишүүд шалгаруулан манай цахим хаяг буюу www.science-fchm.mn хаягны нүүр хэсэгний мэдээлэлийн хэсэгт бүтээл хүлээн авах өдрийн 2 хоногын дараа байрлана. Та бүхэн иймд манай цахим хаягаар орон сонгон шалгаруулалтын дүнгээ харах боломжтой.Шалгарсан болон бусад илтгэлийг сонсох оролцохыг хүсвэл та тухайн хуралд оролцох болсон үед тухайн чуулганд ороцох заавар бичлэгийг доорх линкээр үзнэ үү. Баярлалаа.

Тухайн чуулганд илтгэл, хэлэлцүүлэг сонсож оролцох хүсэлтэй тохиолдолд манай цахим веб сайтын ЧУУЛГАНД ОРОЛЦОХ ЗААВАХ цэсэнд “ЧУУЛГАН БОЛОХ 2 ӨДРИЙН ӨМНӨ ОРОЛЦОХ ЛИНКИЙГ БАЙРШУУЛНА”. Баярлалаа. Эрдэмтэн, судлаач та бүхний эрдмийн богц дүүрэн байг.

– Компьютероор оролцох заавар бичлэг : https://www.youtube.com/watch?v=W26xOD2jPUw&feature=youtu.be
– Гар утаснаас оролцох заавар бичлэг : https://www.youtube.com/watch?v=KcK9T4ng7VI
EnglishИлтгэлийн хураангуйд тавигдах шаардлага

 • Илтгэлийн хураангуйд Монгол хэл дээр үг өгүүлбэр зүй, утга найруулгын алдаагүй бичнэ.
 •  Arial фондоор, үсгийн хэмжээ 11, мөр хоорондын зай 1.15 sp бичнэ.
 •  Нийт үгийн тоо нь 3000-аас хэтрэхгүй байх.
 •  Зохиогчийн овог нэрс, албан тушаалын харъяаллыг бичнэ
 • Хариуцсан эмч – 1  овог, нэр, и-мэйл хаяг, утасны дугаар, ажлын газар, зэрэг цол бичих
 • Хариуцсан эмчийн овог нэрийг Bold болгох
 • Илтгэлийн хураангуй (abstract) нь: Гарчиг, Асуумж, Бодит үзлэг,Ялган оношилгоо,Эмчилгээ,Дүгнэлт,Ном зүй (зураг, хүснэгт оруулж болохгүй), Лабораторын         болон бусад шинжилгээ (Хүснэгт,Зураг 10 хүртэл JPG 3600/OPEG 300 Нягтралтай) гэсэн хэсгээс бүрдэнэ.
 • Онлайн хэлэлцүүлэгт оролцох хүсэлтэй бол ТИЙМ, ҮГҮЙ буюу сhecklist дээр тэмдэглэгээ хийнэ үү.

ИЛТГЭЛИЙН ХУРААНГУЙД ЯМАР НЭГЭН ҮГ ҮСЭГНИЙ АЛДАА ГАРГАХ, АЛЬ НЭГ ХҮСНЭГТ ДУТУУ БӨГЛӨГДСӨН ТОХИОЛДОЛД ИЛТГЭЛИЙН ХУРААНГУЙГ ХҮЛЭЭЖ АВАХГҮЙ БОЛОХЫГ АНХААРНА УУ.

 


Эрдмийн зөвлөл

© 2020 он. science-fchm.mn. All rights reserved.