• Асай Р. Ба бус.

     Монгол улс дахь хөхний өмөнгийн өвчлөл, оношлогоо, эмчилгээний асуудал/ Р. Асай, Н. Нямдаваа, Д. Гончигсүрэн//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.14-16

 • Бадамсэд Ц., Цэрэндаш Б., Баярчимэг Б., Нарантуяа Т. Ба бус

      Цөс чулуужихын хэт авиан шинж тэмдгүүдийг судлах асуудалд/Ц. Бадамсэд, Б. Цэрэндаш, Б. Баярчимэг, Т. Нарантуяа, Ц. Бурмаа, Э. Алтантулга//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.37-39

 • Бадамсэд Ц., Цэрэндаш Б., Баярчимэг Б. Ба бус.

     Элэгний хатуурлын хэт авиан шинж тэмдгүүд/ Ц. Бадамсэд, Б. Цэрэндаш, Б. Баярчимэг, Ц. Бурмаа, Э. Алтантулга//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.39-42

 • Бадамсэд Ц., Пүрэв Р. Ба бус.

     Зүрхний хоёр хавтаст-гол судасны хавлагын олдмол хавсарсан гажгийн рентген шинж тэмдгүүдийг судлах асуудалд/ Ц. Бадамсэд, Р. Пүрэв, Д. Дэлгэрцэцэг, Б. Баярчимэг//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.61-64

 • Бадамсэд Ц., Цэрэндаш Б. Ба бус.

     Монгол хүний дэлүүний урт, өргөний хэт авиан шинжилгээний лавламж/ Ц. Бадамсэд, Б. Цэрэндаш, Б. Баярчимэг, Т. Нарантуяа //Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.64-66

 • Бадамсэд Ц., Цэрэндаш Б.

     Монгол хүний нойр булчирхайн хэт авиан шинжилгээний лавламж хэмжээ//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.66-68

 • Бадамсэд Ц., Цэрэндаш Б. Ба бус.

     Архаг гепатитийн хэт авиан оношлогооны зарим асуудал/ Ц. Бадамсэд, Б. Цэрэндаш, Б. Баярчимэг, Ц. Бурмаа//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.68-70

 • Бат-Өлий Э. Ба бус.

     Бүдүүн гэдэсний түгжрэлийн үе дэх мэс заслын эмчилгээ, түүний хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх асуудалд/ Э. Бат-Өлзий, Н. Даваацэрэн, У. Туяабаяр//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.113-117

 • Батчулуун П. Ба бус.

     Мөчний артери бөглөрөх үед хийгдэх мэс заслын асуудал/ П. Батчулуун, Б.Х. Рашер, Н. Даваацэрэн//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.102-104

 • Батчулуун Д., Бат-Эрдэнэ Ш., Шагдар Л. Ба бус.

     Хамрын гонхны дурангийн үйл ажиллагааны хагалгааны (полисинусотомия) зарим асуудалд/ Д. Батчулуун, Ш. Бат-Эрдэнэ, Л. Шагдар, А. Баярсайхан, Л. Бямбасүрэн//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.108-113

 • Баян-Өндөр Д., Намсрай М.

     Давсагны хавдрын асуудалд//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.23

 • Бямбадаш Б. Ба бус.

     Бикарбонат болон ацетат уусмалууд бөөрний архаг дутагдалтай өвчтэй хүмүүсийн диализ эмчилгээнд хэрэглэсэн үр дүнгийн байдал/ Б. Бямбадаш, Х. Гэлэгжамц, Р. Хурцбаяр//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.18-21

 • Бямбадорж Б., Гэлэгжамц Х., Мэндсайхан З. Ба бус.

     Гломерулонефритийн туйплин засал эмчилгээ плазмаферез төст үйлдэлтэй болох нь/ Б. Бямбадорж, Х. Гэлэгжамц, З. Мэндсайхан, Б. Саранцэцэг, М. Амбага//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.78-86

 • Бямбасүрэн Л., Баярсайхан А.

     Төвөнхийн хорт хавдрын шалтгаан эмнэлзүйн зарим асуудал//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.117-120

 • Галцог Л., Даваацэрэн Н., Минжүүр Ц. Ба бус.

     Амёбын гаралт элэгний буглаа/ Л. Галцог, Н. Даваацэрэн, Ц. Минжүүр, О. Энхцэцэг, Ж. Оюунчимэг//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.72-74

 • Ганбаатар И., Жаамаа Л. Ба бус.

     Эрэгтэй хүний шээсний сүвний нарийслыг рентген давхар тодосгогчтой аргаар шинжлэх асуудал/ И. Ганбаатар, Л. Жаамаа, Д. Баян-Өндөр, Б. Даш//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.21-22

 • Гансүх Н., Баясгалан Д.

     Эпилепсийн стационарын өвчлөлийн асуудалд//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.24-28

 • Ганхуяг Г., Ариунаа Э.

     Архаг гломерунлонефритын сувилал эмчилгээ//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.58-59

 • Ганхуяг О., Гончигсүрэн Д. Ба бус.

    Уушигны ателектаз түүний шалтгаан ба рентген шинжүүд/ О. Ганхуяг, Д. Гончигсүрэн, З. Хишигжаргал, Л. Жаамаа//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.60

 • Гоош Б., Даваацэрэн Н. Ба бус.

     Дэлүү авах мэс заслын асуудалд/Б. Гоош, Н. Даваацэрэн, Б. Мөнхтогоо, Б. Ганболд//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.29-31

 • Гоош Б., Сэргэлэн О.

     Ходоод дээрх гэдэсний шархлааны хүндрэлийн өнөөгийн байдалд түүний мэс заслын эмчилгээний үр дүн//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.31-34

 • Гоош Б. Ба бус.

     Панкреотодуоденальный резекци хийх хагалгааны онцлог/Б. Гоош, Г. Нямхүү, Б. Төмөрбаатар//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.34-36

 • Даваацэрэн Н. Ба бус.

     Бүдүүн гэдэсний түгжрэлийн үе дэх мэс заслын эмчилгээ, түүний хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх асуудалд/ Н. Даваацэрэн, У. Туяабаяр, Э. Бат-Өлзий//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.17-18

 • Даваацэрэн Н. Ба бус.

     Бүдүүнгэдэсний түгжрэлийн үе дэх мэс заслын эмчилгээ, түүний хүндрэлээс урьдчилан сэргийлэх асуудалд/ Н. Даваацэрэн, У. Туяабаяр, Э. Бат-Өлзий//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.28-29

 • Жавзандулам Б., Баасанхүү Ж. Ба бус.

      Бехчетийн өвчний эмнэлзүйн зарим онцлог/ Б. Жавзандулам, Ж. Баасанхүү, Д. Аюуш, Э. Санжаа//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.93-97

 • Ишдорж Ц., Аюуш Х., ба бус.

      Бамбай булчирхайн гаж байрлал, ховор тохиолддог өвчний тухайд/ Ц. Ишдорж, Х. Аюуш, Б. Туяабадрах, Д. Мягмар//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.48-50

 • Минжүүр Ц., Долгор Л., Нямсүрэн Д. Ба бус.

      2000 онд ХБЭСК-т нас барсан тохиолдлын шалтгааны судалгаа/Ц. Минжүүр, Л. Долгор, Д. Нямүрэн, Д. Жавзансүрэн, Ц. Тунгалаг//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.74-76

 • Мухар Ц.

     Эмнэлзүйн анагаах ухааны хувьсал, өөрчлөлт//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.45-48

 • Нансалмаа Н., Жамбал жав Л.

     Бөөрний архаг дутагдлын зарим асуудалд//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.52-56

 • Наран Г. Ба бус.

     Цочмог лейкозын хэлбэрийг цитохимийн урвалаар ялгасан дүн/ Г. Наран, Shoki Yano, Ш. Тунгалаг//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.51-52

 • Наран Г., Нансалмаа Н. Ба бус.

     Гентамицины тунг цусанд тодорхойлсон урьдчилсан дүн/Г. Наран, Н. Нансалмаа, Л. Жамбалжав, Ж. Нарантуяа//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.56-58

 • Нарантуяа Ж. Ба бус.

     Шээсний сүвэнд гуурс, сэтгүүр тавихад ШЕШ-д нөлөөлөх нь/Ж. Нарантуяа, Д. Баян-Өндөр, Н. Нансалмаа//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.24

 • Онхуудай П., Эрдэнэчимэг С.

      Цөмийн анагаах ухаан ба хүний биологи//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.4-6

 • Отгон М., Саранцэцэг Ц.

     Бясалгал ба эрүүл мэнд//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.86-93

 • Отгонноров Д.

     1991-1999 онд хэт авиан оношлогооны тасгаар үйлчлүүлсэн элэг цөсний өвчтэй хүмүүсийн судалгаа//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.104-107

 • Оюун Н.

      Эрүүл мэндийн даатгалын нөхцөлд эмнэлзүйн стационарын тусламжийн эдийн засгийн үр дүн//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.97-102

 • Оюунгэрэл Р.

      Харшлын зарим өвчинд өвчтөний өөрийн нь сийвэнг эмчилгээнд хэрэглэсэн нь//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.42-45

 • Товуудорж А. Ба бус.

     Хүүхдийн эпилепсийн үе дэх электроэнцефалографийн шинжилгээний зарим онцлог/ А. Товуудорж, Г. Цагаанхүү, Н. Орёл//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.120-122

 • Товуудорж А., Цагаанхүү Г., Онхуудай П. Ба бус

     Эпилщпсийн үеийн КТ ба НФЦКТ-ийн шинжилгээний зарим үр дүн/ А. Товуудорж, Г. Цагаанхүү, П. Онхуудай, Л. Цэвэлмаа, Б. Энхтуяа, С. Эрдэнчимэг//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.122-123

 • Туяабаяр У.

     Шулуун гэдэсний хорт хавдрын үед шулуун гэдсийг чачархайтай нь бүхэлд нь тайрах төгс хагалгааны анатомын үндэс//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.124-128

 • Цэрэндаш Б., Минжүүр Ц. Ба бус.

     Цөс зогсонгийн хам шинжийн үеийн элэгний биотрансформаци/ Б. Цэрэндаш, Ц. Минжүүр, Ц. Бурмаа, Э. Алтантулга//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.70-72

 • Энхтуяа Б. Ба бус.

     Гипертериозыг I-131-ээр эмчилсэн нь/ Б. Энхтуяа, П. Онхуудай, Л. Цэвэлмаа//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.76-78

 • Эрдэнэчимэг С., Онхуудай П., Нарантуя Д. Ба бус.

      Цөмийн оношлогоогоор зүрхний цусан хангамжийг шинжлэх нь/ С. Эрдэнэчимэг, П. Онхуудай, Д. Нарантуяа, Амаржаргал, Б. Энхтуяа, Ч. Ламжав//Онол практикийн бага хурлын илтгэлийн хураангуй XXVI.-УБ.,2001.-х.7-14

Эрдмийн зөвлөл

© 2020 он. science-fchm.mn. All rights reserved.