• Ариунаа Т. Ба бус.

      Бөөрний архаг дутагдалд хүргэх эмгэгийн бүтэц/ Т. Ариунаа, Х. Гэлэгжамц, Ж. Ариунбилэг //Онол практикийн илтгэлийн хураангуй.-УБ.,1999.-х.8

 • Ариунаа Т., Гэлэгжамц Х. Ба бус.

     Бөөрний архаг дутмагшлын эрт үеийн эмнэлзүй/ Т. Ариунаа, Х. Гэлэгжамц, Д. Хурцбаяр, Г. Ганхуяг//Онол практикийн илтгэлийн хураангуй.-УБ.,1999.-х.16-18

 • Ариунаа Т., Ганхуяг Г. Ба бус.

     Гломерулонефритийн сувилал эмчилгээний үр дүнг судалсан нь/ Т. Ариунаа, Г. Ганхуяг, Б. Бямбадорж, Д. Хурцбаяр//Онол практикийн илтгэлийн хураангуй.-УБ.,1999.-х.27-28

 • Ариунбилэг Ж., Болормаа А.

     Хурдан явцтай бөөр түүдгэнцэрийн үрэвсэл//Онол практикийн илтгэлийн хураангуй.-УБ.,1999.-х.14-15

 • Бадамжав С. Ба бус.

     Вирусын шалтгаант элэгний архаг үрэвслийн идэвхижил багагатай үед гүүний хуурайшуулсан саам хэрэглэх асуудалд/ С. Бадамжав, Д. Навчаа, С. Зина//Онол практикийн илтгэлийн хураангуй.-УБ.,1999.-х.41-42

 • Бадамжав С. Ба бус.

     Цөсний өвчний түүвэр судалгааны асуудалд/ С. Бадамжав, Д. Навчаа, С. Зина//Онол практикийн илтгэлийн хураангуй.-УБ.,1999.-х.43–44

 • Бямбадаш Б. Ба бус.

     Бөөрний эмгэгийн гаралтай цусны даралт ихсэх хам шинжийн үед каптоприл хэрэглэсэн үр дүн/ Б. Бямбадаш, Х. Гэлэгжамц, Д. Хурцбаяр//Онол практикийн илтгэлийн хураангуй.-УБ.,1999.-х.21-22

 • Бямбадорж Б., Гэлэгжамц Х.

     Бөөрний архаг дутагдлын эрт үеийн оношлогоонд шүлсний шинжилгээний ач холбогдол//Онол практикийн илтгэлийн хураангуй.-УБ.,1999.-х.9

 • Бямбадорж Б. Ба бус.

     Архаг гломерулонефрит өвчний үеийн тууфулин эмчилгээний зарим дүнгээс/ Б. Бямбадорж, Х. Гэлэгжамц, З. Мэндсайхан//Онол практикийн илтгэлийн хураангуй.-УБ.,1999.-х.25-26

 • Гэлэгжамц Х., Ариунаа Т. Ба бус.

     Чихрийн шижин өвчний нефропатийг судалсан нь/ Х. Гэлэгжамц, Т. Ариунаа, Ц. Оюунчмиэг, Д. Нэргүй//Онол практикийн илтгэлийн хураангуй.-УБ.,1999.-х.37-38

 • Нансалмаа Н. Ба бус.

      Суулгасан бөөрний ондоошлыг иммунодепрессантаар зохицуулах/ Н. Нансалмаа, Л. Жамбалжав, Б. Бямбадаш//Онол практикийн илтгэлийн хураангуй.-УБ.,1999.-х.33-36

 • Наран Г., Гэлэгжамц Х.

     Архаг гломерулонефрит, бөөрний архаг дутагдлын үеийн цусны гемостазын тогтолцооны зарим үзүүлэлт//Онол практикийн илтгэлийн хураангуй.-УБ.,1999.-х.10-13

 • Оюунцэцэг Н.

      Бөөрний түүдгэнцэрийн үрэвслийн үед гормон эмчилгээг хэт өндөр тунгаар хэрэглэсэн нь//Онол практикийн илтгэлийн хураангуй.-УБ.,1999.-х.22

 • Оюунчимэг Р. Ба бус.

     Клиникийн төв эмнэлгийн Поликлиникийн бөөрний кабинетийн үйл ажиллагаанд хийсэн судалгаа/ Р. Оюунчимэг, Д. Нансалмаа, Г. Ганхуяг//Онол практикийн илтгэлийн хураангуй.-УБ.,1999.-х.4-7

 • Саранцэцэг Л.

     Шээс ялгаруулах замын үрэвсэлт өвчнүүдийн үед антибиотик эмчилгээг нэг удаагийн өндөр тунгаар эмчлэх арга//Онол практикийн илтгэлийн хураангуй.-УБ.,1999.-х.23-24

 • Сувд Ж., Гэрэл Б. Ба бус.

     Монгол хүний чихрийн шижин өвчний онцлог/ Ж. Сувд, Б. Гэрэл, Д. Пүрэвсүрэн, Х. Отгоолой//Онол практикийн илтгэлийн хураангуй.-УБ.,1999.-х.39-40

 • Чулуунцэцэг Д., Хурцбаяр Д.

     Тусгаарлагдмал ультрафильтрацийг эмийн үйлчилгээнд тэсвэртэй хавангийн үе хэрэглэх//Онол практикийн илтгэлийн хураангуй.-УБ.,1999.-х.19-20

 • Чулуунцэцэг Д., Хурцбаяр Д.

     Бөөрний цочмог дутмагшилын үед допамин – фуросемидыг хавсарч хэрэглэсэн нь//Онол практикийн илтгэлийн хураангуй.-УБ.,1999.-х.32

 • Энхзаяа Д.

     Бөөрний архаг дутагдлын гемодиализын эмчилгээ//Онол практикийн илтгэлийн хураангуй.-УБ.,1999.-х.29-30

 • Энхзаяа Д.

     Бөөрний цочмог дутагдлын шалтгаан, гемодиализ эмчилгээний үр дүн//Онол практикийн илтгэлийн хураангуй.-УБ.,1999.-х.30-31

Эрдмийн зөвлөл

© 2020 он. science-fchm.mn. All rights reserved.