• Балдандорж Д.

     Электронейромиографийн аргаар элэгний архаг үрэвсэлтэй хүмүүст үүсэх зах хязгаарын мэдрэлийн эмгэг өөрчлөлтийн электрофизиологийн шинж тэмдгийг эрт илрүүлэн оношлох// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.63-64

 • Аръяа Б.

     Цөсний хагалгаа хийлгэсэн өвчтөний хоолыг стол №-д шилжүүлэн хэрэглэх арга// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.150-152

 • Аръяа Б.

     Эмчилгээний хоолыг өвчтөнд ногдуулах зарчим// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.152-158

 • Аръяа Б.

     УКТЭ-ийн гал тогооны тасагт хийгдэж буй зарим хоол хийх аргачлал, ажлын зарим хэлбэрийн тухай зөвлөмж// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.147-150

 • Аръяа Б.

      Эмчилгээний хоолонд гүзээгээр хийх хоолыг хэрэглэх аргачлал// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.143-147

 • Балдандорж Д.

     Мэдрэлийн зарим өвчний клиникийн оношийг  компьютер томографийн оношлогоотой харьцуулсан судалгаа// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.95-97

 • Балдандорж Д.

     Мэдрэлийн өвөрмөц халдварын вегетатив хэлбэр// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.97-102

 • Бямбадаш Б.

     Бөөрний цочмог дутмагшил ба түүний эмчилгээ// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.120-123

 • Бямбанамжил С.

     Эмийн харшил// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.131-133

 • Бямбанамжил С., Санжмятав Г.

     Бактерийн аллергены тухай// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.85-86

 • Бямбанамжил С., Лхамсүрэн О.

     Харшил өвчний эпидемиологийн судалгаа// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.105-107

 • Ганболд Л., Одсүрэн Н.

     Бөөрний дутагдалтай өвчтөний хүчил шүлтийн байдлыг дүгнэсэн нь// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.127-129

 • Ганболд Л. Ба бус.

    Урологийн хагалгааны үеийн эндотрахеал ба эпидурол мэдээ алдуулалтын эдийн засгийн үзүүлэлтийг харьцуулсан судалгаа/ Л. Ганболд, Ц. Ганбат, Ш. Шүрэнчимэг//// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.130-131

 • Дашзэвэг Г.

      Монгол улсын хүн амын эрүүл мэндийн талаар явуулж буй бодлого, түүний үр дүн // Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.3-9

 • Долгормаа Ц., Оюунчимэг Я.

     Галактореи-аменореин хам шинж// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.158-159

 • Жаамаа Л., Сурмаажав Ц. Ба бус.

      Ирригоскопийн шинжилгээг сайжруулах боломж/ Л. Жаамаа, Ц. Сурмаажав, Д. Гончигсүрэн, Н. Наранбат// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.102-105

 • Жанчивдорж Д. Ба бус.

      Эмнэлгийн эдийн засаг, санхүүжилтын зарим асуудалд / Д. Жанчивдорж, Т. Батаа, Ж. Дугаржав//// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.14-16

 • Жигжидсүрэн Ж., Онхуудай П.

      Элэгний эмгэгийг оношлоход//// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.18-24

 • Мухар Ц.

      Монголын эрүүлийг хамгаалахад өрхийн эмчийн үүрэг, ач холбогдол//// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.24-28

 • Намсрай М.

      Уро-эндоскопийн тухай товч ойлголт// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.64-78

 • Нямхүү Г. Ба бус.

     Хэвлийн хөндийг дурандаж мэс засал хийх асуудал/ Г. Нямхүү, А. Отгондалай, Н. Даваадорж // Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.111-114

 • Отгондалай Н., Нямхүү г.

     Элэгний хатуурал өвчний мэс заслын эмчилгээний асуудалд// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.114-117 

 • Онхуудай П.

      Архи, архины хор// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.160-162

 • Онхуудай П.

      Орчин үеийн эрүүл мэндийн хамгаалалт болон эмнэлгийн ирээдүйн тухай бодол//// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.9-14

 • Онхуудай П.

     АНУ-ын өрх гэрийн эмчийн тухай товчхон//// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.17-18

 • Онхуудай П.

      Элэг, цөсний архаг эмгэгийг дүрслэл оношлогооны аргаар оношлох боломж, хязгаар чиг баримжаа// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.28-36

 • Онхуудай П.

      Цөмийн оношзүй, дүрслэл оношлогооны хөгжил ирээдүй // Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.36-41

 • Онхуудай П.

     ПГУ оношлогоонд шинэ эрин үе нээж байна// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.41-42

 • Онхуудай П.

      Бидний орчинд өмөн төрөгч, хувирал төрөгч элбэг байна уу// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.88-90

 • Онхуудай П.

      Элэгний эсийн физиологи, патобиохимийн талаар бид юу мэддэг вэ? // Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.90-92

 • Оюунчимэг Р.

      Говь-Алтай аймгийн Бигэр сумын “Таван элс” цаг уурын нөхцөлд бөөрний өвчтэй хүмүүсийг сувиллаар эмчилсэн байдал// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.123-127

 • Сүнжидмаа П.

     Сонсголын лабораторит нэвтрүүлсэн тэргүүн туршлага// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.86-88

 • Тогоо П., Довчин Ц.

     Фермент чих хамар хоолойн өвчний практикт хэрэглэх аргазүй// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.136-143

 • Пүрэв Р. Ба бус.

     Уушигны өмөнгийн оношлогоонд рентген ба компьютерт томографийн шинжилгээний ач холбогдол/ Р. Пүрэв, П. Онхуудай, Д. Гончигсүрэн// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.93-95

 • Пүрэвжав Т. Онхуудай П.

     Рентген зураг авах техник, байрлал// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.42-63

 • Цагаанхүү Г., Өлзийбаяр Д.

     Монгол улсын хүн амын дундах мэдрэлийн өвчний тархалтын судалгааны дүн// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.107-109

 • Цагаанхүү Г., Өлзийбаяр Д.

     Монгол улсын хүн амын дундах мэдрэлийн архаг өвчний тархалтын түвшин// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.109-110

 • Цогтбаяр Д.

     Тусгаарлагдмал ультрафильтрацийг эмийн үйлчилгээнд тэсвэртэй хавангийн үед хэрэглэх// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.117-120

 • Цэенпил Б.

     Глауком илрүүлэх шинжилгээний аргууд// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.78-84

 • Цэенпил Б.

     Глаукомын үед харааны мэдрэлийн хөхлөгт гарах өөрчлөлт// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.84-85

 • Цэенпил Б.

     Поликлиникийн нөхцөлд шөнийн ор ажиллуулан глауком илрүүлэх тухай// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.85

 • Цэенпил Б.

     Лазер анагаах ухаанд// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.133-136

 • Цэенпил Б.

      Нүдний даралт ихдэх үед гэрээр хийх арга хэмжээ// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.136

Эрдмийн зөвлөл

© 2020 он. science-fchm.mn. All rights reserved.