• Амарбаясгалан Р.Пораксизмал миоплеги буюу булчингийн үечилсэн саа// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-1989.-х.33-34
 • Аръяа Б. УКТЭ-т хэрэглэж буй эмчилгээний хоолны онцлогууд// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.28
 • Гэпил Л. Нэг удаагийн эмчилгээ, оношилгооны өөрийн өртөгт хийсэн ажиглалт// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-1989.-х.4-5
 • Баасанжав Д. Ба бус Судас хатуурах эмгэг анатомын өөрчлөлттэй тохиолдлын хэмжээ, түүнд нас хүйсний хамаарлыг артерийн зарим судсанд илрэх байдлаар нь УКТЭ-ийн 1969 оны материалаар судалсан нь/ Д. Баасанжав, Б.Нацагдорж, Ц. Нандинцэцэг// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.31-32
 • Балдандорж Д. Ба бус Эрүүл хүмүүсийн нүүрний мэдрэлийн ширхэгээр сэрэл дамжих хурдыг тодорхойлох/Д. Балдандорж, Д. Мижид, Д. Амарсанаа// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.29-30
 • Балжинням Ц. Таргалалт ба чихрийн шижин өвчний хамаарал// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.48
 • Баярсайхан Д., Чойжамц Н.

Ходоод ба 12 хуруу гэдэсний шархлаа өвчний үед зантак эмийн бэлдмэлийг хэрэглэсэн үр дүн// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.23-24

 • Бямбанамжил С., Лхамсүрэн О.

Монгол орон дахь харшлын өвчлөлийн байдал// Эмч нарын бүтээл II.-УБ.,1995.-х.162-164

 • Бямбанамжил С., Санжмятав Т.

      Бактерийн аллерген// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.17-19

 • Ганболд Л., Зоригт Ш.

     Хүнд өвчтөнд эндотрахеал-эпидурал мэдээ алдуулалт хэрэглэсэн нь// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.71

 • Даваа М., Лхагважав Г.

      Даралттай хүчилтөрөгчийн эмчилгээг практикт нэвтрүүлсэн байдлаас// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.26

 • Долгор П. Ба бус

     Хэвлийн хөндийд давтан мэс засал хийх шалтгаан шаардлага/ П. Долгор, С. Нэргүй, А. Отгондалай// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.56-57

 • Долгормаа Ц.

     Дотоод шүүрлийн булчирхайн өвчний оношилгоо, эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэх алба манай оронд хөгжиж ирсэн байдал ба цаашдын зорилт// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.36-37

 • Долгормаа Ц., Тогжил Б.

     Төлжилт дутмагшлын үеийн цус багадалтын шалтгаан эмчилгээний зарим асуудал// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.49

 • Зоригт Ш.

     Проктологийн мэс заслын үед мэдээ алдуулах аргыг сонгох нь// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.72

 • Зоригт Ш., Ганболд Л.

     Урологийн мэс засалд эпидурал мэдээ алдуулалтыг хэрэглэсэн нь// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.73

 • Зоригт Ш., Ганболд Л.

     Хэвлийн дээд хэсгийн мэс засалд эпидурал мэдээ алдуулалтыг хэрэглэсэн нь// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.70

 • Лхагважав Г.

     Эпидурал мэдээ алдуулалтын асуудалд// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.69

 • Лхагважав Г.

     Ба бус Плазмафорез эмчилгээг холбогч эдийн өвчинд хэрэглэх нь /Г. Лхагважав, Р. Цэвэлмаа, Ц. Норжоо// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.25

 • Лхагвасүрэн Ц.

      Бамбайн тархмал хордлоготой өвчтөний цусанд хийсэн иммунологийн шинжилгээний үр дүн// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.45-46

 • Маслов В. И.

      Бронхолитиазын үед бронхоскопийн ач холбогдол// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал._УБ.,1989,-х. 9

 • Маслов В.И., Тамир Т.

      Дурант аппаратаар мөгөөрсөн хоолойн хоргүй хавдрыг авах нь// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.63-64

 • Норов Ө., Долгормаа Ц.

     Иценко-кушинга өвчин хам шинжийг ялган оношлох, эмчлэх зарим асуудал// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.53-54

 • Онхуудай П.

      Бамбай булчирхайг сцинтиграфи ба ультрасонографикаар шинжилсэн нь// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.44

 • Онхуудай П., Бира Н.

      Элэгний архаг гепатит, цирозтой өвчтөнд сцинтиграфи, ультрасонографийн аргаар дэлүүг дүрслэх боломж// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.10

 • Онхуудай П. Ба бус

      Бамбай булчирхайн өвчний шинжилгээнд эдийн засгийн судалгаа хийсэн нь/ П. Онхуудай, Б. Энхжаргал, Н. Оюун// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.47

 • Отгоолой Х., Лхагвасүрэн Ц.

     УКТЭ-ийн дотрын III тасагт дотоод шүүрлийн булчирхайн өвчлөлийг судалж үзсэн нь// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.38-39

 • Оюунсүрэн Л., Санжаабямба С.

      Хярзан шулуун гэдэсний орчмын идээт үрэвсэлтэй өвчтөнүүдэд дархлалын системийн зарим үзүүлэлтийг тодорхойлсон үр дүн// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.15-16

 • Оюун Н. Ба бус

      Элэгний архаг өвчнүүдийн үед альфафето-протейныг цусны сийвэнд радиоммунологийн аргаар тодорхойлох/ Н. Оюун, Т. Зэвгээ, Б. Сугаржав// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.11-12

 • Оюун Н.

      УКТЭ-т 1988 онд хөдөөнөөс эмчлүүлэгчдийн байдалд хийсэн товч судалгаа// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.6-7

 • Оюун Н.

      Бамбай булчирхайн эмгэгийг тэмдэгт атомоор оношилж байгаа үр дүн/ Н. Оюун, Ц. Лхагвасүрэн, П. Онхуудай// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.40-43

 • Оюунцэцэг Н., Тишков И.

      Иммуны ба аутоиммуны гаралтай түүдгэнцэрийн үрэвслийн үед иммуносупрессор болон дааврыг хэт өндөр тунгаар хэрэглэсэн нь// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.22

 • Өлзийбаяр Д., Цагаанхүү Г.

      Гипертенийн шалтгаант энцефалспатийн үе дэх оюуны хомсдлын хам шинжийн эмнэлзүйн асуудалд// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.74-75

 • Санжаабямба С.

      Парапроктит өвчний мэс заслын эмчилгээний шинэ арга, түүний үр дүнгийн тухай// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.67-68

 • Санжаабямба С. Ба бус.

      Бүдүүн гэдэсний хавдрын мэс засал эмчилгээний асуудалд/ С. Санжаабямба, Ц. Дамдинсүрэн, Х. Оюунгэрэл// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.65-66

 • Сонин С.

      Эхографийн хяналтын дор хэвлийн хөндийн зарим эрхтэнд пункци хийх арга// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.13-14

 • Тамир Т. Ба бус

      Эндоскоп, ретрограф-холангиопанкреатографийн шинжилгээ/ Т.Тамир, В.И. Маслов, Ө. Нямсүрэн// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.8

 • Циенпил Б., Баярмаа Ч.

      Нүдний даралт /глаукома / ихсэхээс сэргийлье // УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.76

 •  Цэцэгмаа Ц.

       Бөөрний түүдгэнцэрийн хурц үрэвслийг архагшуулах хүчин зүйлүүд// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.20-21

 • Цэцэгдарь Г., Шагдар Л.

      Сонсголын гуурсны бүрдмэл дасгал тимцанопластикийн үр дүнд нөлөөлөх нь// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.58-62

 • Эвшинхүү Б., Сайзмаа Р.

      Эмэгтэйчүүдийн архаг үрэвслээс болсон үргүйдлийг зүү төөнөөр эмчилсэн нь// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.27

 • Эрдэнэ

      Бамбай булчирхайн томролтын талаар// УКТЭ-ийн эмч нарын онол практикийн эрдэм шинжилгээний XXIV бага хурал.-УБ.,1989.-х.50-52

Эрдмийн зөвлөл

© 2020 он. science-fchm.mn. All rights reserved.