Цаг үеийн байдал болон орон нутгийн эмч нарын хүсэлтээр хугацаа сунгагдаж байгааг мэдэгдэе.

ТОХИОЛДОЛ ХҮЛЭЭН АВАХ ӨДӨР : 2020.06.03

ЧУУЛГАН БОЛОХ ӨДӨР : 2020.06.12

Эрдмийн зөвлөл

© 2020 он. science-fchm.mn. All rights reserved.