• Улсын Нэгдүгээр Төв Эмнэлгээс бусад албан байгууллагын оролцогч нар абстрактаа илтгэлийн хураангуйд хэвлүүлэх тохиолдолд хураамж (20000 төг) төлнө.
  • Бүртгэлийн хураамж төлөх данс : Улсын Нэгдүгээр Төв Эмнэлгийн данс 100 9000 20005 / Төрийн сан /
  • Жич : Гүйлгээний утга / Овог, Нэр, Оролцох чуулганы нэр, Бүртгэлийн хураамж, Утасны дугаар гэж бичнэ үү /
  • ON LINE оролцогч бүртгэлийн хураамж төлөхгүй

 

ЭМНЭЛЗҮЙН ХОВОР ТОХИОЛДЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЧУУЛГАН 2020

Бүртгэл эхлэх огноо:

2020 оны 05-р сарын 15-ны өдөр

Илтгэлийн хураангуй хүлээн авч эхлэх огноо:

2020 оны 05-р сарын 15-ны өдөр

Илтгэлийн хураангуй хүлээн авч дуусах огноо:

2020 оны 06 сарын 03-ны өдөр

Эхлэх огноо:

2020 оны 06-р сарын 12-ны өдөр

БүртгэлЭрдмийн зөвлөл

© 2020 он. science-fchm.mn. All rights reserved.